2museTalks je séria pravidelných stretnutí a diskusií nás, našich klientov a ďalších výnimočných ľudí. Je to aktivita, ktorá vzdeláva a hlavne inšpiruje v oblasti prieskumu trhu i v marketingu.

Jeden seminár: € 33,- / osoba.

Polrok (6 seminárov): € 100,- / osoba
Prihláste sa na: alebo 0917 418 200. Tešíme sa na vás!

25.01.2018, 09:30-11:00
Matúš Biesčad, 2muse
15.02.2018, 09:30-11:00
Barbora Hrapková-Šlosarová & Tatiana Valachová, 2muse
15.03.2018, 09:30-11:00
Andrea Lašutová & Filip Račický, Mad Hand
Neuromarketing na Slovensku v praxi
20.04.2018, 09:30-11:30
Jakub Berčík, SamoEurope
Pozitívne ašpirácie mladých (case study)
24.05.2018, 09:30-11:00
Monika Borovanová & Soňa Živná, 2muse
Čo to je ESOV alebo O dôležitosti komunikácie
14.06.2018, 09:30-11:00
Ľudmila Chovancová & Michal Vyšinský, 2muse
2muse