Súčasné svetové trendy v skúmaní značiek.

25.10.2018, 9:00 Digi Point
Stanislava Púčková, 2muse

O čom sa hovorí v súčasných marketingových kruhoch? Stanka nás na 2muse Talks previedla 4+ hlavnými témami:

  1. dobou Guru-ov,
  2. overdatafikačnou paralyzáciou marketérov,
  3. zmysluplnými metrikami, ktoré dokázateľne pomáhajú budovať značky,
  4. perspektívou moderných technológií (aj) pre marketingový prieskum.

Dokumenty

Galéria

2muse