Sila a význam spontánnych odpovedí

23.08.2018, 9:00 v 2muse
Eva Savinová, 2muse

Čo sa stane, ak v kvantitatívnom dotazníku nahradíme uzatvorené otázky otvorenými? Akú pridanú hodnotu nám to prinesie? Alebo naopak, na aké komplikácie sa treba pripraviť? Existujú v tejto oblasti aj nejaké inovatívne prístupy? Vo štvrtok 23.8. na 2muse talks sme si na konkrétnej prípadovej štúdii potvrdili, že spontánne odpovede sú zlatom pre každého marketéra, a že aj kvantitatívny prieskum dokáže priniesť kvalitatívne stimuly. Sila a význam spontánnych odpovedí však závisí od dodržiavania troch základných predpokladov:

  1. dobre položenej otázky,
  2. dobre spracovaných odpovedí a
  3. dobre zanalyzovaných odpovedí.

Dokumenty

Galéria

2muse