Pozitívne ašpirácie mladých (case study)

24.05.2018, 09:30-11:00
Monika Borovanová & Soňa Živná, 2muse

Na čo treba myslieť, keď chceme skúmať mladých ľudí a aké sú špecifiká pri ich regrutácii? Aj túto otázku sme si položili pri prezentovaní výsledkov case study o mladých ľuďoch ha Slovenku. Zaujímalo nás:

  • Akí sú dnešní mladí ľudia na Slovensku?
  • Čo vnímajú ako pozitíva a problémy slovenskej spoločnosti?
  • Ako ich motivovať pozitívne vplývať na svoje okolie a slovenskú spoločnosť?

Dokumenty

Galéria

2muse