Ako predpovedať vývoj marketingu s využitím modelovania dát?

17.6.2021, 09:00, 2muse & online
Pavol Baboš & Michal Vyšinský (2muse)

Michal s Paľom porozprávali a ukázali, čo všetko možno vyťažiť z rôznych dát, ktorých dnes firmy majú dostatok. Ukázali reálne príklady a dáta, ktoré sme za uplynulý rok v 2muse spracovali a videli sme aj to: • Koľko musí firma investovať do reklamy, aby dosiahla 30% spontánnu znalosť značky? • Dokážem zvýšiť predaj inzerciou na Facebooku? Akú návratnosť má taká investícia? • Kedy začne byť TV reklama neefektívna / stratová? • Ako najefektívnejšie expandovať na zahraničný trh? • Zmenia spotrebitelia správanie s nastupujúcou krízou? Ako to ovplyvní predaj služieb? • Čo robí zamestnanca šťastným? Ako predikovať, a ako predísť fluktuácii zamestnancov? • Vieme úspešne nájsť rizikových klientov, ktorí sú už „na odchode“? Ako ich odchodu zabrániť?

Dokumenty

Video

Galéria

2muse