Marketing, reklama a umenie.

20.5.2021, 09:00, 2muse & online
Martin Knut (KNUT&KNUT, Liga za duševné zdravie)

V každom z nás sa nezriedka spája viacero identít. Čím viac záujmov máme, čím hlbšie sa venujeme rôznym sféram pôsobenia, tým sú naše identity silnejšie a môžu jedna z druhej profitovať. V prípade Martina Knuta sú tými najviditeľnejšími a najdominantnejšími identity výtvarníka, marketiéra a človeka konajúceho dobro. Ako je možné marketing využiť v umení a v treťom sektore, no aj to, či je možné implementovať do reklamy umenie, nám Martin priblížil práve na májových 2museTALKS.

Video

Galéria

2muse