Mediálne mýty a trendy.

11.3.2021, 09:00, 2muse & online
Rasťo Kaňuch (Unimedia)

Rasťo Kaňuch z Unimedie pripravil nesmierne informačne bohatý seminár. Bol o tom, akú rolu má mediálna agentúra v živote značiek a firiem, aké mýty sa aktuálne spájajú s médiami a aké na aké trendy sa máme v blízkej dobe pripraviť. Dozvedeli sme sa množstvo veľmi konkrétnych odpovedí, napríklad na témy ako: S akými dátami pracujú mediálne agentúry? Aká je sledovanosť jednotlivých médií? Číta dnes niekto tlačené médiá? Aký bude svet "po cookies”? Koľkokrát má cieľovka vidieť spot, aby bola komunikácia efektívna? Čo je to trend “šiška”? Ako nám do života v budúcnosti môžu vstúpiť hry? Oplatí sa kúpiť vstup aj spätne a pozrieť aj zo záznamu! #spravnerozhodnutia

Dokumenty

Video

Galéria

2muse