Ako hodnoty a postoje vplývajú na naše rozhodnutia?

03.12.2020, 09:00, 2muse & online
Stanislava Púčková & Juraj Jančovič (2muse)

Na decembrových 2muse Talks Stanka s Jurajom hovorili o tom, ako subjektívne i “národné” hodnoty a postoje vplývajú na naše rozhodnutia a správanie (i spotrebiteľské). Vysvetlili ako sa hodnoty a postoje skúmajú, a previedli nás vybranými kultúrnymi kódmi našincov.

Dokumenty

Video

Galéria

2muse