Ako používať pokročilé štatistické metódy v marketingu?

17.09.2020, 09:00, 2muse & online
Matúš Bieščad & Michal Vyšinský (2muse)

Michal s Matúšom z 2muse nám zodpovedali tieto otázky:

  • Aké druhy štatistických testov a kedy používať?
  • Čo je regresia a čo korelácia?
  • Aký je rozdiel medzi lineárnou a logistickou regresiou?
  • Čím sa líšia faktorová a zhluková analýza?
  • Kedy a ako využiť korešpondenčnú analýzu?

Snažili sa inšpirovať a ukázať praktické úlohy kedy v marketingu využiť štatistické testy a vyššie spomenuté metódy.

Dokumenty

Video

Galéria

2muse