Ako by mali neziskovky komunikovať, aby im ľudia dôverovali a podporili ich?

25.06.2020, 09:00, 2muse & online
Ľudmila Chovancová & Peter Sklenář (2muse)

Ako by mali neziskovky komunikovať, aby im ľudia dôverovali a podporili ich? Potrebujú organizácie pomáhajúceho sektora a.k.a. mimovládne neziskové organizácie marketingovú komunikáciu? Ako to robia organizácie na Slovensku a ako vo svete a ako by to mohli robiť lepšie?

Väčšina organizácii nemá vypracovaný dokument, ktorý by definoval komunikačnú stratégiu či ciele. Koľko si ich platí za komunikáciu? Ako hodnotia efektivitu svojej komunikácie s verejnosťou a donormi?

Vo štvrtok 25.6. sme sa rozprávali nielen o vybraných výsledkoch z prieskumu medzi neziskovkami a verejnosťou, ale pridali sme aj skúsenosti zo sveta marketingu. Pretože počas roka sme realizovali niekoľko diskusií s marketingovými profesionálmi aj o tom ako by mali neziskovky komunikovať efektívne.

Dokumenty

Video

Galéria

2muse