Je športový marketing na Slovensku v plienkach?

23.04.2020, 10:00, on-line
Vlado Janček (športový obor, s.r.o.)

Včera sme mali naše prvé 2museTalks online ako webinár. Vlado Janček rozprával o športovom marketingu, o tom čo by mal robiť slovenský vrcholový šport, aby získal viac financií od sponzorov. Ako sa musí zmeniť myslenie nielen v športe, ale aj u sponzorov. Ale aj o tom, že šport nemusí byť charita. Potrebuje byť však pod rozumnou kontrolou a dávať partnerom dôveru svojim napredovaním.

Dokumenty

Video

Galéria

2muse