Prínosy využívania neuromarketingu v slovenskej realite

27.06.2019, 09:00, 2muse
Jakub Berčík (SamoEurope)

Vo štvrtok sme u nás privítali Jakuba Berčíka, ktorý nám vysvetlil a ukázal na praktických príkladoch ako sa dajú využiť biometrické a neurozobrazovacie merania. Spoločne sme diskutovali o vízii, kam sa bude uberať ďalší rozvoj v tejto oblasti.

Dokumenty

Galéria

2muse