Existuje ideálny model efektívnej komunikácie? (case study)

30.05.2019, 09:00, 2muse
Patrícia Kollar (2muse) & Boris Pokorný (Unimedia)

Patrícia a Michal s podporou Borisa z Unimedie nám predstavili tri spôsoby vyhodnocovania reklám: 1. Vyhodnocovanie “len” s využitím prieskumu – jednoduchý vs. sofostikovaný prístup, 2. Vyhodnocovanie pri kombinovaní prieskumu a mediálnych dát a 3. Komplexný prístup s využitím dlhých časových radov rôznych dát – prieskumných, mediálnych a napr. hard dát o predajoch. Ukázali ako možno aj na Slovensku vypočítať model, ktorý určí optimálne výdavky do komunikácie podľa predajných či komunikačných cieľov v 6 kategóriách – bankách, poisťovniach, autách, retailových reťazcoch, telekomunikačných operátoroch a nealko nápojoch.

Dokumenty

Galéria

2muse